Hoe deuren en scharnieren te demonteren, monteren en omkeren (12)

Laatst bijgewerkt 24-2-2021 14:48

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd


De instructies voor omgekeerde deuren geven informatie over het demonteren en monteren van deuren en scharnieren

280157715.pdf