Een lade vervangen (V)

Laatst bijgewerkt 5-8-2021 11:59

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd.


DE LADE VERVANGEN

Trek de lade naar buiten totdat deze de eindpositie bereikt.
Trek vervolgens de voorkant voorzichtig omhoog totdat deze aan de zijkanten loskomt van de geleiders. Trek de lade verder naar buiten en verwijder.