Demontage en montage van de veiligheidsvergrendeling van de deur (5)

Laatst bijgewerkt 9-9-2021 14:44

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd.


Hoe de veiligheidsvergrendeling van de deur vervangen?

Word afbeelding importeren

Trek aan de rand van het deurrubber (manchet).

Word afbeelding importeren

Verwijder de ijzeren ring waarmee het deurrubber aan de kast is bevestigd.

Word afbeelding importeren

Verwijder het deel van het deurrubber ter hoogte van de unit.

Maak de twee schroeven los waarmee de veiligheidsvergrendeling van de deur aan het voorpaneel is bevestigd.

Word afbeelding importeren

Snijd de klem door (rode pijl).

Verwijder de connector (blauwe pijl).

Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit voor het opnieuw monteren.