We zijn er voor jou!

Vragen retourbeleid

Q1. Wat zijn de voorwaarden om te mogen retourneren?

De enige voorwaarde is dat je je beslissing binnen de retourtermijn aan ons meldt en vervolgens het product tijdig aan ons terug bezorgt. Verder mag je je niet in een geval bevinden waarin het herroepingsrecht niet van toepassing is (zie Q9).


Q2. Wat is de retourtermijn?

Je kan tot 14 dagen na levering laten weten dat je je product wenst te retourneren.

Indien de bestelde producten in afzonderlijke termijnen worden geleverd, maar deel uitmaken van dezelfde bestelling, zal de herroepingstermijn van 14 dagen worden gerekend vanaf de ontvangst van het laatste bestelde product.

Q3. Moet ik mijn beslissing om te retourneren motiveren?

Nee, je mag jouw herroepingsrecht uitoefenen zonder dat je een dergelijke beslissing moet motiveren.

Q4. Hoe kan ik een product retourneren?

De stappen die je moet volgen zijn verschillend voor kleine huishoudapparaten, stofzuigers of accessoires enerzijds (zie Q4.1) en voor grote huishoudapparaten, airconditioners, luchtreinigers of robotstofzuigers (zie Q4.2).

Q4.1 Hoe kan ik kleine huishoudapparaten, stofzuigers of accessoires retourneren?

Eerste stap = herroepingsformulier en product voorbereiden

Je kan je herroepingsrecht uitoefenen door gebruik te maken van het herroepingsformulier van Electrolux dat zich in de leveringsdoos bevindt indien het bestelde product per pakket (bijvoorbeeld via DHL) geleverd is:

 • Vul het herroepingsformulier in dat zich in de leveringsdoos bevindt.
 • Leg dit formulier samen met het product in de originele verpakking in de leveringsdoos.
 • Plak het meegeleverde retourlabel* op deze doos, over het etiket waar je adres op vermeld staat.
 • Zorg ervoor dat de doos goed dichtgeplakt is.

*We moedigen je aan het retourlabel van Electrolux te gebruiken, dat zal zijn ingesloten in de bezorgingsdoos. Indien je gebruik maakt van het gratis retourlabel van Electrolux zal de terugzending kosteloos zijn.  Indien je er echter voor kiest om geen gebruik te maken van het gratis retourlabel van Electrolux voor het retourneren van het bestelde product, dan zijn de kosten voor het retourneren van het bestelde product voor jouw rekening (zie ook Q6 voor wat de kosten betreft). Vind je dit retourlabel niet terug in de doos, dan kan je steeds contact opnemen met onze klantendienst en zij bezorgen je vervolgens via e-mail het gratis retourlabel van Electrolux.  

Onze kantoren in Evere (België) en/of Alpen aan den Rijn (Nederland) verwerken geen retouren. Om een goede verwerking van je retourproduct te verzekeren, is het nodig om je retourproduct terug te sturen volgens bovenstaande retourprocedure.

Je kan ook je herroepingsrecht uitoefenen door Electrolux een ingevuld herroepingsformulier te bezorgen dat als bijlage bij onze Algemene Verkoopsvoorwaarden is gevoegd en ook hier beschikbaar is [https://www.aeg.nl//overlays/shop-terms-and-conditions/], of door een andere expliciete verklaring in te dienen van je beslissing om je bestelling te herroepen. We vragen je dan nog het herroepingsformulier in te vullen en samen met het product in de originele verpakking in de leveringdoos te leggen.

Tweede stap = product retourneren 

 • Geef vervolgens je retourzending tijdig af bij een PostNL punt naar keuze. 
 • Bewaar het verzendbewijs goed 
Q4.2 Hoe kan ik grote huishoudapparaten, airconditioners, luchtreinigers of robotstofzuigers retourneren?

Eerste stap = jouw beslissing melden

De eerste stap is dat je ons moeten laten weten dat je het product wenst te retourneren.

Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door te klikken op https://www.aeg.nl/support/contact-us/ en het online herroepingsformulier “Retourneren van aankopen op aeg.nl” in te vullen.

Je kan ook via chat of telefoon contact opnemen met de klantendienst van Electrolux via de contactgegevens op de website. Het herroepingsrecht kan ook worden uitgeoefend door Electrolux een ingevuld herroepingsformulier te bezorgen dat als bijlage bij onze Algemene Verkoopvoorwaarden is gevoegd en ook hier beschikbaar is, of door een andere expliciete verklaring in te dienen van je beslissing om je bestelling te herroepen.

Tweede stap = product retourneren

Daarna moet het product tot bij ons afgeleverd worden binnen 14 dagen na de mededeling van jouw beslissing tot herroeping.  

Hiervoor zijn er twee mogelijkheden (zie ook Q6 voor wat de kosten betreft)

 • Wij zullen met jou contact opnemen na ontvangst van je online herroepingsformulier. Onze klantenservice belt jou de volgende werkdag op om een afspraak te maken voor het ophalen van het bestelde product. Deze retour-ophaling is alleen mogelijk op het oorspronkelijke afleveradres (zie ook Q6 voor wat de kosten betreft).
 • Wens je het product zelf terug te (laten) brengen (zelf of door een erkende bezorgdienstverlener), dan kan dat op het onderstaande adres op werkdagen van 8.30u – 11.30u (let wel Q7 voor eventuele gevolgen op de terugbetaling van de aankoopprijs):voor eventuele gevolgen op de terugbetaling van de aankoopprijs): 

        ELECTROLUX HOME PRODUCTS BV 
        Vennootsweg 1 

        2404 CG Alphen aan den Rijn 

        Nederland 

Q5. In welke staat moet het product zich bevinden?

Het product moet zich in ongebruikte en onbeschadigde staat bevinden. Het daadwerkelijke gebruik van een product valt immers niet onder de handelingen die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de werking van het bestelde product te verifiëren. Dit kan je namelijk ook niet bij aankoop in een fysieke winkel. We vragen je om het product in de mate van het mogelijke terug te bezorgen in de originele verpakking m.i.v. alle bijhorende documentatie. Lees zeker ook het antwoord op vraag Q7.2.

Q6. Welke kosten brengt het terugsturen van het product met zich mee voor mij?
 • Product werd per pakket bezorgd.

Tenzij uitdrukkelijk bepaald op de website of in de orderbevestiging die je van ons ontvangt, zal de terugzending van een besteld product dat per pakket werd geleverd als gevolg van de uitoefening door jou van je herroepingsrecht, kosteloos zijn, indien je gebruik maakt van het gratis retourlabel van Electrolux dat in de postbezorgingsdoos is bijgesloten. Indien je er echter voor kiest om geen gebruik te maken van het gratis retourlabel van Electrolux voor het retourneren van het bestelde product, dan zijn de kosten voor het retourneren van het bestelde product voor jouw rekening. 

 • Product werd na afspraak geleverd.

Indien een besteld product door middel van thuisbezorging is geleverd en door Electrolux of een aangewezen derde moet worden opgehaald, bedragen de kosten voor de retourzending, tenzij anders aangegeven op de website, 35 EUR per ophalen van een retour en, indien het bestelde product ook moet worden gede-installeerd35 EUR per besteld product. Opgelet, indien je geen kost voor de-installering wil betalen, moet het product gede-installeerd klaar staan voor het retourneren 

Je mag het bestelde product ook zelf de-installeren en retourneren, of hiervoor gebruik maken van een meer kostenefficiënte en nog steeds betrouwbare methode van retourneren en de-installeren. Opgelet: alle mogelijke beschadigingen ten gevolge van dergelijke de-installatie of retourneren zijn dan voor jouw rekening.

Q7. Krijg ik de volledige aankoopprijs terug?

Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht voor een product, zal Electrolux alle van jouw ontvangen betalingen met betrekking tot het product terugbetalen, met voorbehoud van eventuele waardeverlies (zie Q7.2).

Q7.1 Geldt een terugbetaling ook voor de oorspronkelijke leveringskosten?

Indien je verzendkosten moet betalen zal Electrolux deze niet terug betalen.  

Q7.2 Kan Electrolux beslissen slechts een deel van de aankoopprijs terug te betalen?

Electrolux kan dat deel van de oorspronkelijke betaling inhouden dat overeenkomt met het waardeverlies dat is veroorzaakt door de behandeling of het gebruik van het bestelde product door jou dat verder gaat dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het bestelde product te verifiëren. Het daadwerkelijke gebruik van onze huishoudelijke producten valt niet onder de handelingen die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de werking van het bestelde product te verifiëren (dat kan je ook niet in de winkel).  

Producten die verbruiksgoederen zijn, kunnen alle waarde hebben verloren indien zij worden ontzegeld. In dat geval zal Electrolux de prijs van het bestelde product niet terugbetalen.   

Q7.3 Kan Electrolux beslissen om de installatiekosten niet terug te betalen?

Indien het bestelde product bij aflevering door Electrolux of een door haar aangewezen partij is geïnstalleerd, kan Electrolux de installatiekosten en een eventuele waardevermindering van het bestelde product, als gevolg van die installatie, inhouden. Je zal, net voor aanvang van de installatie, nogmaals gevraagd worden om te bevestigen dat je hiermee akkoord gaat. Alternatief kan je op dat ogenblik aangeven dat je bij nader inzien toch geen installatiedienst wenst.  

Q8. Wanneer volgt de terugbetaling?

Electrolux zal de terugbetaling uitvoeren binnen 14 dagen na jouw melding om gebruik te maken van je herroepingsrecht. Electrolux kan de terugbetaling echter opschorten totdat het geretourneerde product is ontvangen of totdat het bewijs is geleverd dat het bestelde product is teruggezonden. Indien je voor het retourneren van je product gebruik maakt van het ophalen van het retour door Electrolux, dan kan Electrolux de terugbetaling ook opschorten totdat het bestelde product is opgehaald door Electrolux indien het ophalen van het retour wordt belemmerd door redenen die niet aan Electrolux toe te rekenen zijn.  

De terugbetaling van je aankoop zal gebeuren door middel van dezelfde betaalmethode die je gebruikte om de bestelde producten te betalen.  

Q9. Wanneer heb ik geen recht om mijn herroepingsrecht uit te oefenen?

In geval van:  

 1. de levering van producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending indien zij na levering door jou zijn ontzegeld, of die na levering onlosmakelijk met andere zaken zijn vermengd; 
 2. de levering van producten die volgens jouw specificaties zijn vervaardigd of duidelijk gepersonaliseerd zijn; 
 3. de levering van producten die snel kunnen bederven of verouderen; of
 4. dringende reparaties of onderhoud waarom specifiek door jou is verzocht om te worden uitgevoerd door Electrolux of een aangewezen derde partij.