Sustainability

Sustainability

Onze planeet heeft een extreem belangrijk omslagpunt bereikt en duurzaamheid is daardoor voor Electrolux geëvolueerd van een belangrijk naar een cruciaal aandachtspunt. Lees hier alles over sustainability bij Electrolux.

Uitdagende doelstellingen

Vorig jaar hebben we het Better Living Program geïntroduceerd, waarin we uitdagende doelstellingen voor de assortimenten Smaak, Verzorging, Welzijn, en ook voor de onderneming zelf formuleerden. Daarnaast ondertekenden we de United Nations Global Compact voor bedrijven om in 2050 een klimaatneutrale waardeketen te realiseren

Dit jaar versnellen we onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid, en we doen dat met een update van ‘For the Better’ waarin we niet alleen de doelstellingen voor 2030, maar ook de doelstellingen uit het Better Living Program hebben opgenomen. Daarnaast hebben we een zogeheten Sustainability Board in het leven geroepen, dat alle prioriteiten en activiteiten evalueert, de vooruitgang bewaakt en advies uitbrengt aan de groepsraad.

Dit helpt ons onze doelen concreet te maken, vorm te geven aan ons ‘Living for the better’-programma en activiteiten binnen de onderneming aan te sturen die noodzakelijk zijn voor het bereiken van onze doelen. Daarnaast helpt het ons oplossingen te vinden voor de uitdagingen van deze tijd. Op deze manier zijn we voorbereid op de voornaamste uitdagingen waarmee niet alleen onze onderneming, maar ook de maatschappij in zijn geheel mee te maken zal krijgen.

For the Better

In 2020 introduceren we een update van ons For the Better-kader voor duurzaamheid, met daarin niet alleen de doelstellingen voor 2030, maar de inhoud van het Better Living Program uit 2019.

Het kader bestaat uit 3 delen: Betere Oplossingen, Betere Onderneming en Beter Leven.

Het volgende werd nieuw aan het kader toegevoegd:

  • We hebben de doelstellingen van het Better Living Program opgenomen om Duurzaam eten tot een eerste keus te maken, Kleding tweemaal zolang mee te laten gaan en dat met de helft minder milieu-impact, en Thuis gezonder en duurzamer te maken met slimme oplossingen voor lucht, water en vloeren.
  • We streven ernaar om het voortouw te nemen met oplossingen
    die efficiënt omgaan met energie en grondstoffen
  • We streven ernaar om het voortouw te nemen op het gebied van diversiteit
  • We streven ernaar om circulaire oplossingen en bedrijfsmodellen te bieden
  • En we hebben klimaatdoelstellingen opgesteld die op de volgende dia worden toegelicht

Het complete kader ondersteunt de Sustainable Development-doelstellingen van de VN evenals onze roadmap voor klimaatneutraliteit

Netto nul uitstoot

“We zijn allemaal verantwoordelijk voor de toekomstige generaties en het is duidelijk dat we niet langer op dezelfde voet kunnen doorgaan,” zei Jonas Samuelson, Electrolux President en CEO, die samen met andere business leaders in 2019, in New York, deze belofte onderschreef. In 2019, trad Electrolux toe tot een wereldwijde beweging die belooft om door de hele waardeketen te streven naar het realiseren van nul uitstoot.

In 2019, boekten we al enige vooruitgang op dit gebied met -75% CO2 uitstoot ten opzichte van onze activiteiten in 2005 en van alle verkochte producten maakten onze meeste efficiënte producten op het gebied van water- en energieverbruik 23% uit (en 32% van de brutowinst in 2019)

Electrolux Food Foundation

Om ons betrokken te tonen binnen de gemeenschappen waarin we actief zijn, en om initiatieven van medewerkers met een focus op duurzaamheid en voedsel te stimuleren, hebben we de Electrolux Food Foundation opgericht.

Om de positieve impact van onze aanwezigheid in de verschillende gemeenschappen te optimaliseren, legden we de focus van onze inspanningen in 2019 op het naar een hoger plan tillen van succesvolle projecten. Met name twee van onze programma's zijn nu goed verankerd.

1.Als eerste is daar 'Food Heroes’ – ons initiatief om schoolkinderen te leren hoe ze duurzaam kunnen eten en minder voedsel verspillen. Er werden in 31 landen workshops georganiseerd en het streefgetal van 30.000 deelnemers zijn we al gepasseerd

2.Daarnaast is er 'Like a Chef’ – ons programma dat werkzoekende personen duurzame en professionele culinaire vaardigheden leert die ze kunnen helpen bij het vinden van een baan. Dit programma werd op nog vijf extra locaties aangeboden, waarmee het totale aantal locaties in zes landen op acht staat.

Eén en ander was niet mogelijk geweest zonder de hulp van onze mondiale partners AIESEC en Worldchefs.

De Foundation is in maart 2020 een samenwerking aangegaan met het Rode Kruis om mensen in bijzonder kwetsbare situaties op verschillende manieren te helpen.

Code of Conduct

Op een ethisch verantwoorde manier zakendoen is van essentieel belang voor het succes van onze onderneming.

U zult ongetwijfeld op de hoogte zijn van het feit dat we een Gedragscode (Code of Conduct) en 15 beleidsdocumenten voor de Group hebben, waarin we de belangrijkste grondbeginselen uiteenzetten over hoe we binnen dit bedrijf geacht worden te handelen en ons te gedragen. Maar het hebben van deze documenten op zich, volstaat niet en we moeten daarom voortdurend blijven werken aan de ontwikkeling van onze bedrijfscultuur.

Een belangrijke stap was de introductie, in 2019, van de Code of Conduct e-learning, een online cursus die onze grondbeginselen uitlegt en vertelt hoe je ze moet toepassen in de dagelijkse praktijk.

83% van onze medewerkers hebben de cursus vorig jaar gevolgd.

De cursus wordt aangevuld met themaspecifieke één-op-één trainingen en aanvullende online modules over onderwerpen als bijv. anti-corruptie

Het cursusaanbod wordt nog verder uitgebreid.

Het stelde ons dan ook bijzonder tevreden dat uit de enquête naar de betrokkenheid van medewerkers bleek dat 90% weet hoe ze moeten handelen om de Gedragscode na te leven.

We zijn uiteraard een grote organisatie die in verschillende delen van de wereld actief is. En mensen begeven zich soms buiten de grenzen van wat acceptabel is. Voor deze gevallen, waarin medewerkers zich ongemakkelijk voelen om een vermoeden van wangedrag rechtstreeks aan hun manager te rapporteren (HR, Juridisch of een andere functie), beschikken we over de Ethics Helpline.

Zaken die in 2019 het vaakst werden gerapporteerd hadden te maken met gedrag op de werkvloer, schelden en andere soorten van respectloos gedrag. 

Een deel van de gevallen had te maken met klachten over voortrekken, compensatie, promotie en werktijden.

Er waren ook gevallen die te maken hadden, met wat we zakelijke integriteit noemen - waaronder bijvoorbeeld fraude en corruptie.

We nemen al deze zaken bijzonder serieus. Alle gevallen worden, om te beginnen, onderzocht – niemand is schuldig tot het tegendeel is bewezen - en in de gevallen waarvoor wangedrag werd aangetoond, krijgt de persoon in kwestie een waarschuwing en moest een training volgen. Als het om een bijzonder ernstig geval gaat, kan de persoon worden ontslagen.

Gerecycled materiaal

Gerecycled kunststof

In 2019 is de hoeveelheid door ons gebruikte gerecycled kunststof, vergeleken met vorig jaar teruggelopen van 7.300 ton in 2018 naar 6.400 ton 2019. Maar, dit is nog steeds 20 keer meer dan de hoeveelheid gerecycled kunststof die we in 2011 gebruikten, het jaar waarin we de metingen startten. We zijn bezig om het gebruik van gerecycleerde kunststof in nieuwe producten van meet af aan te vergroten, wat nu al het geval bij onze stofzuigers. In 2019 werden workshops georganiseerd om de integratie van gerecycled kunststof in nieuwe productlijnen te stimuleren. We zien ook vooruitgang in de regio's Azië/Pacific en de VS om gerecycled kunststof in producten te verwerken.

Ondanks deze vooruitgang, verwachten we niet dat we onze doelstelling voor 2020, om jaarlijks 20.000 ton gerecycled kunststof te gebruiken, zullen halen. Dit is voor een deel te wijten aan een tekort aan lokale aanvoer van voldoende kwaliteit buiten Europa. Maar we zien een positieve ontwikkeling op het gebied van aanvoer en we zullen ons de komende jaren blijven inspannen om deze ontwikkeling voort te zetten. Electrolux heeft ook de EU plastic pledge ondertekend, een campagne waarbij bedrijven zich verbinden om meer gerecycled kunststof te gebruiken.

Gerecycled staal

Electrolux heeft de hoeveelheid gerecycled staal met 20% in 2015, verhoogd naar 22% in 2019, wat een afname betekent van de gemiddelde CO-uitstoot per ton staal van 1,82 naar 1,79 ton CO2, evenals een afname van de jaarlijkse CO2-uitstoot met 17.700 ton. Sinds 2015 hebben we, dankzij het gebruik van gerecycled staal in plaats van uit ijzererts geproduceerd staal, de uitstoot van 194.000 ton CO2 voorkomen. Daar komt nog bij dat het ijzererts dat we voor staal gebruiken tot 30% gerecycleerd staal bevat. Dit gegeven werd niet meegenomen in de berekening. Ondanks het feit dat we enige vooruitgang hebben geboekt sinds 2015, zagen we in 2019 een voortdurende afname in ons gebruik van gerecycled staal ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit laat zich hoofdzakelijk verklaren door het zich voortslepende handelsconflict tussen de VS en China, dat naar verwachting ook in 2020 een negatief effect zal hebben ons gebruik van gerecycled staal.

Benieuwd naar het duurzaamheidsrapport van Electrolux 2021? Bekijk hieronder het rapport.

Benieuwd naar hoe onze producten je op weg helpen naar een energiezuiniger en duurzamer leven?